WEBINAR

Slik organiseres verneombudsrollen for suksess

Peter Sund, HMS-verneingeniør

Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

01:00:00

Publisert: September 16, 2021

WEBINAR

Slik organiseres verneombudsrollen for suksess

Peter Sund, HMS-verneingeniør

Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

01:00:00

Question mark iconHva vi snakker om

NB! Fra 1. Januar 2024 er det nye regler rundt verneombud. Webinaret er holdt før disse endringene, så det vil være feil informasjon i videoen. Nedenfor ser du endringene: 

Fra 1. januar 2024 trer disse endringene i arbeidsmiljøloven om verneombud i kraft:

  • Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning (endret § 6-1. 1.).
  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten (§6-2. 1. får tilføyelse).
  • Det stadfestes at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø (§6-2. 2. får derfor ny bokstav f).

Regelverk: Verneombud i arbeidsmiljøloven kapittel 6

Arbeidstilsynet: Mer informasjon om verneombudets rolle

 

Et tydelig samarbeid mellom verneombud og leder gir effektivt HMS-arbeid og arbeidsmiljø.

Verneombudet er en sentral figur for bedriftens HMS-arbeid og kan være en superressurs for arbeidsmiljøet.  Bedrifter som lykkes med verneombudsrollen har ofte  et godt strukturert samarbeid mellom leder og verneombud.

 

I dette webinaret vil dere få:

  • Grunnleggende informasjon om hva et verneombud er
  • En innføring hva regelverket sier

  • Informasjon om hvilke oppgaver verneombudet skal utføre.

  • Tips til hvordan verneombud og leder kan fordele oppgaver og spille hverandre gode

 

Etter dette webinaret vil dere være i stand til å gi verneombudet den strukturen som trengs for å være topp motivert og blant bidra til lavere sykefravær, høyere trivsel og en tryggere arbeidsplass!

 

 

Vedlegg

 

Last ned grønn  Instruks for verneombud (blank)

 

Last ned grønn  Instruks for verneombud (eksempel)

 

Last ned grønn  HMS-årshjul

 

 

 

Hva synes du om webinaret? Gi oss en tilbakemelding her

Vedlegg

Thumbnail webinar - Personlig verneutstyr.png

Webinar

Personlig verneutstyr

01:00:00

Publisert: November 10, 2020

Se video
Ferie - thumbnail.png

Webinar

Ferie

00:50:00

Publisert: November 10, 2020

Se video
Fysioterapeuten viser - øvelser til hjemmekontor.png

Video

Treningsøvelser til hjemmekontor

00:15:00

Publisert: November 10, 2020

Se video