Under ser du våre video- og nettbaserte kurs

Velg bransje

Videobasert opplæring

Avvikshåndtering

Personal ikon   Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

clock icon   13 minutter

Verdi: 490 kr

Videobasert opplæring

Arbeid ved dataskjerm
Kontorergonomi

Personal ikon   May Britt Søland, bedriftsfysioterapeut

clock icon   45 minutter

Verdi: 990 kr

Videobasert opplæring

Støyeksponering og bruk av hørselvern

Personal ikon   Flere arrangører

clock icon   45 minutter

Verdi: 990 kr

Videobasert opplæring

Bruk av hørselvern

Personal ikon   Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

clock icon   7 minutter

Verdi: 490 kr

VIDEOBASERT KURS

Stillaskurs

Personal ikon   Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

clock icon   4 timer og 15 minutter

Verdi: 4.500 kr

VIDEOBASERT KURS

Scaffolding course

Personal ikon   Oddbjørn Hasle-Finstad, HSE Advisor

clock icon   4 hours                                  ENGLISH

Verdi: 4.500 kr

VIDEOBASERT KURS

Brukerkurs stillas

Personal ikon   Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

clock icon   ca. 1 time

Verdi: 2.990 kr

Videobasert opplæring

Ergonomikurs

Personal ikon   May Britt Søland, Bedriftsfysioterapeut

clock icon   55 minutter

Verdi: 2.990 kr

Videobasert kurs

Smittevernskurs

for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Personal ikon   Peter Sund, HMS-verneingeniør

clock icon   1 time

Verdi: 795 kr

Videobasert kurs

Smittevernskurs

for ungdomsskole og VGS

Personal ikon   Peter Sund, HMS-verneingeniør

clock icon   37 minutter

Verdi: 795 kr

VIDEOBASERT KURS

Fall Protection Course

Personal ikon   Oddbjørn Hasle-Finstad, HSE Advisor

clock icon   2 hours                                  ENGLISH

Verdi: 2.990 kr

Videobasert kurs

HMS-kurs for ledere

Personal ikon   Peter Sund, HMS-verneingeniør

clock icon   4,5 timer

Verdi: 4.650 kr

VIDEO COURSE

HSE course for Managers

Personal ikon   Peter Sund, HSE safety engineer

clock icon   3 hours and 45 minutes        ENGLISH

Verdi: 4.650 kr

Videobasert kurs

Verneombudskurs

Personal ikon   Peter Sund, HMS-verneingeniør

clock icon   15 timer

Verdi: 9.700 kr

Video course

HSE course for Safety Representatives

Personal ikon   Peter Sund, HSE safety engineer

clock icon   8 hours                             ENGLISH

Verdi: 8.700 kr

VIDEOBASERT KURS

Fallsikringskurs

Personal ikon   Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

clock icon   2 timer og 38 minutter

Verdi: 2.990 kr

Videobasert opplæring

Bruk av personlig fallsikringsutstyr

Personal ikon   Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

clock icon   1 time og 50 minutter

Verdi: 1.990 kr

Videobasert opplæring

Førstehjelpskurs

Personal ikon   Kine Kjellemo, HMS-rådgiver

Kontakt post@gronnjobb.no for å melde behov.

Videobasert opplæring

FSE-kurs

Personal ikon   Kine Kjellemo, HMS-rådgiver

Kontakt post@gronnjobb.no for å melde behov.

Videobasert opplæring

De nødvendige samtalene

Kontakt post@gronnjobb.no for å melde behov.

Videobasert opplæring

Kjemikaliekurs

Kontakt post@gronnjobb.no for å melde behov.

Videobasert opplæring

Livsstilkurs

Kontakt post@gronnjobb.no for å melde behov.

Videobasert kurs

Varme arbeider

Kontakt post@gronnjobb.no for å melde behov.

Videobasert kurs

Liftkurs

Kontakt post@gronnjobb.no for å melde behov.

Videobasert kurs

Asbestkurs

Kontakt post@gronnjobb.no for å melde behov.

Videobasert kurs

Anhukerkurs

Kontakt post@gronnjobb.no for å melde behov.

Nettbasert kurs

HMS-kurs for ledere

Laptop grønn   Interaktivt nettkurs

Verdi: 3.990 kr

Nettbasert kurs

Verneombudskurs

Laptop grønn   Interaktivt nettkurs

Verdi: 4.990 kr

Nettbasert kurs

HMS-kurs for ansatte

Laptop grønn   Interaktivt nettkurs

Verdi: 2.990 kr