WEBINAR

Personlig verneutstyr

Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

01:00:00

Publisert: November 10, 2020

WEBINAR

Personlig verneutstyr

Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

01:00:00

Question mark iconHva vi snakker om

Kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjelder på alle arbeidsplasser i Norge.

 

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen  og påse at ansatte er gjort kjent med de ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet.

 

Når det ikke på andre måter kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at personlig verneutstyr gjøres tilgjengelig for arbeidstaker. Arbeidstaker skal sørge for at riktig verneutstyr kjøpes inn og at den ansatte mottar opplæring i når og hvordan verneutstyret skal tas i bruk.

 

Dette webinaret er tiltenkt å gi en praktisk gjennomgang av regelverket rundt bruk av personlig verneutstyr og hva som er viktig for arbeidsgiver/ansatte å kjenne til rundt innkjøp, opplæring, bruk, oppbevaring og vedlikehold.

 

 

Vedlegg


pdf icon Presentasjon

Ferie - thumbnail.png

Webinar

Ferie

00:50:00

Publisert: November 10, 2020

Se video
Fysioterapeuten viser - øvelser til hjemmekontor.png

Video

Treningsøvelser til hjemmekontor

00:15:00

Publisert: November 10, 2020

Se video