WEBINAR

Slik får du suksess med medarbeidersamtalen.

Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver 

Personal ikon Rebecca Skauge, HR-sjef 

clock icon  1 time         

Calendar Green  24. september 2020         

 


 

Flere videoer

WEBINAR

Slik får du suksess med medarbeidersamtalen.

clock icon 1 time           Calendar Green 24. september 2020            Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver      Personal ikon Rebecca Skauge, HR-sjef

 

Mørk spørsmål  Hva vi snakker om

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere.

I dette webinaret går vi gjennom suksesskriterier for medarbeidersamtalen, og forteller hvordan den kan være et godt verktøy for en leder til å kartlegge den ansattes trivsel, prestasjoner og forventinger til arbeidsplassen sin.

Alt dette avhenger av hvordan man har forberedt seg selv, og arbeidstakeren.

Dette går vi dypere igjennom:

  • Forberedelser

  • Innholdet

  • Gjennomføringen

  • Etter samtalen 

Få beskjed neste gang vi holder webinar

Få mer info om Fagbank.no her

Videoserie

Den lønnsomme lederen

Personal ikon   Tommy Westlie, Forretningsutvikler

clock icon   40 minutter

Videoserie

Introduksjon til HMS

Personal ikon   Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

clock icon   25 minutter

Videoserie

Månedens mening

Personal ikon   Flere arrangører   

clock icon   5-10 minutter per episode