WEBINAR

Personlig verneutstyr.

Personal ikon Peter Sund, HMS-verneingeniør   

 Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver 

clock icon  1 time         

Calendar Green  6. mai 2020         

 


 

Flere videoer

WEBINAR

Personlig verneutstyr.

clock icon 1 time           Calendar Green  6. mai 2020          Personal ikon Peter Sund, HMS-verneingeniør   

 Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver     

 

Kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjelder på alle arbeidsplasser i Norge.

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen  og påse at ansatte er gjort kjent med de ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet.

Når det ikke på andre måter kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at personlig verneutstyr gjøres tilgjengelig for arbeidstaker.

Arbeidstaker skal sørge for at riktig verneutstyr kjøpes inn og at den ansatte mottar opplæring i når og hvordan verneutstyret skal tas i bruk.

Dette webinaret er tiltenkt å gi en praktisk gjennomgang av regelverket rundt bruk av personlig verneutstyr og hva som er viktig for arbeidsgiver/ansatte å kjenne til rundt innkjøp, opplæring, bruk, oppbevaring og vedlikehold.

Vedlegg

pdf icon Presentasjon

 


Del 1

Personlig verneutstyr

 

Del 2

Svar på spørsmål

Se mer

Webinar

Praktisk betydning av Corona-krisepakker

Personal ikon   Flere arrangører      Calendar Green   24. mars 2020

clock icon   1 time

Videoserie

Introduksjon til HMS

Personal ikon   Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

clock icon   25 minutter

Videoserie

Månedens mening

Personal ikon   Flere arrangører   

clock icon   5-10 minutter per episode