WEBINAR

Konflikter på jobb – og hvordan håndtere det.

Personal ikon Peter Sund, HMS-verneingeniør

Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver 

Personal ikon Rebecca Skauge, HR-sjef

clock icon  1 time         

Calendar Green  12. august 2020         

 


 

Flere videoer

WEBINAR

Konflikter på jobb – og hvordan håndtere det.

clock icon 1 time           Calendar Green  12. august 2020          Personal ikon Peter Sund, HMS-verneingeniør        Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

Personal ikon Rebecca Skauge, HR-sjef

 

Mørk spørsmål  Hva vi snakker om

Konflikter er et begrep som ofte er negativt ladet, og assosieres med uvennskap og dårlig stemning. En konflikt kan likeledes være en uenighet om hvordan man på beste måte løser en arbeidsoppgave, hvor to arbeidstakere har forskjellig syn på fremgangsmåten, og enes etter å ha lagt frem sine synspunkter.

Konflikter kan være skadelig for et arbeidsmiljø, og konflikter kan være skapende for et arbeidsmiljø.

  • Hva er en konflikt
  • Konflikt-trappen
  • Arbeidsmiljøloven om varsling og vern mot diskriminering og mobbing
  • Metoder for å ha en godt «konflikt-klima» i virksomheten
  • Hvordan håndtere konflikter
  • Hvordan jobbe med å forebygge konflikter


 

Få beskjed neste gang vi holder webinar

Få mer info om Fagbank.no her

Videoserie

Den lønnsomme lederen

Personal ikon   Tommy Westlie, Forretningsutvikler

clock icon   40 minutter

Videoserie

Introduksjon til HMS

Personal ikon   Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

clock icon   25 minutter

Videoserie

Månedens mening

Personal ikon   Flere arrangører   

clock icon   5-10 minutter per episode