WEBINAR

Hvordan være forberedt når ansatte kommer tilbake etter permittering eller sykemelding.

Personal ikon Peter Sund, HMS-verneingeniør

Personal ikon Rebecca Skauge, HR-sjef

Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver 

clock icon  1 time         

Calendar Green  13. mai 2020         

 


 

Flere videoer

WEBINAR

Hvordan være forberedt når ansatte kommer tilbake etter permittering eller sykemelding.

clock icon 1 time           Calendar Green  13. mai 2020          Personal ikon Peter Sund, HMS-verneingeniør   

Personal ikon Rebecca Skauge, HR-sjef        Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver     

 

Hvilke lover og forskrifter regulerer dagens tema?

Tema: permittering

  • Kort om permittering
  • Saksbehandling ved avslutning av permittering
  • Sykdom etter permittering

Tema: tilbakeføring til arbeid etter sykdom

  • Oppfølgingsplikt ved tilbakeføring til arbeidet
  • Tiltak på arbeidsplassen – organisatoriske-, psykososiale- og fysiske forhold
  • Arbeidsnærvær og langtidsfriske ansatte


 

Få beskjed neste gang vi holder webinar


Vedlegg

pdf icon Presentasjon

 


Del 1

Permittering

 

Del 2

Sykemelding

 

Del 3

Svar på spørsmål

Se mer

Videoserie

Den lønnsomme lederen

Personal ikon   Tommy Westlie, Forretningsutvikler

clock icon   40 minutter

Videoserie

Introduksjon til HMS

Personal ikon   Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

clock icon   25 minutter

Videoserie

Månedens mening

Personal ikon   Flere arrangører   

clock icon   5-10 minutter per episode