WEBINAR

Anbefalinger rundt influensavaksinen.

Personal ikon Øyvind Larseng, bedriftslege

Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver 

clock icon  45 minutter         

Calendar Green  26. august 2020         

 


 

Flere videoer

WEBINAR

Anbefalinger rundt influensavaksinen.

clock icon 45 min           Calendar Green  26. august 2020          Personal ikon Øyvind Larseng, bedriftslege        Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

NB! Det er fortsatt mulig å søke refusjon på sykepenger når sykefraværet er relatert til Korona. Endringer som ble gjort i juni 2020 vedrørende egenmelding gjelder utvidet rett til å benytte egenmelding i 16 dager. Arbeidsgiver kan velge å akseptere dette. 

Se relevant linkhttps://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/nyheter/refusjon-av-sykepenger-ved-koronavirus--hva-er-status

 

Mørk spørsmål  Hva vi snakker om

Dette webinaret er for deg som ønsker å vite mer om influensavaksinasjon, og om dette er relevant i perioden vi er inne i med tanke på COVID-19 pandemi.

Influensavaksinasjon

  • indikasjon og kontraindikasjon
  • allergiske reaksjoner ved vaksinering
  • viktigheten av kyndig personell for vaksinering

Corona-vaksine

  • hvor mange kandidater er under utprøving
  • hva vet vi så langt om effekt

Økonomien rundt vaksinasjon på bedrift

  • hvorfor er det økonomisk lønnsomt?


 

Få beskjed neste gang vi holder webinar

Få mer info om Fagbank.no her

Videoserie

Den lønnsomme lederen

Personal ikon   Tommy Westlie, Forretningsutvikler

clock icon   40 minutter

Videoserie

Introduksjon til HMS

Personal ikon   Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

clock icon   25 minutter

Videoserie

Månedens mening

Personal ikon   Flere arrangører   

clock icon   5-10 minutter per episode