Rettigheter ved sykefravær

eller få tilgang for å se alt innhold

Etter Folketrygdloven §8-4 er retten til sykepenger gitt at vedkommende er «arbeidsufør på grunn av funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade». Det fremgår videre av lovteksten av arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer eller tilsvarende, ikke gir rett til sykepenger.

Ofte stilte spørsmål