Oppfølging av sykmeldt arbeidstaker

eller få tilgang for å se alt innhold

Som arbeidsgiver plikter du å legge til rette forholdene slik at ansatte som har fått redusert arbeidsevne som følge av sykdom, ulykke, slitasje eller liknende, i størst mulig grad kan beholde arbeidet, eventuelt gis annet passende arbeid.

Ofte stilte spørsmål