Egenmelding

eller få tilgang for å se alt innhold

Arbeidsuførhet kan dokumenteres gjennom egenmelding (egenerklæring) eller erklæring fra en godkjent sykmeldende instans.

Ofte stilte spørsmål