VIDEOBASERT KURS
Smittevern
for ansatte på ungdomsskoler og videregående skoler

Skillestrek

Kurset tilfredsstiller krav til opplæring innen Forskrift om miljørettet helsevern kapittel §17 Smittevern.


Klokka bank  37 minutter
      Vertical Divider Dark      språk bank  Norsk 
     Vertical Divider Dark       Kursbevis grønn  Kursbevis

Bank og mørk check verifisert  Levert og kvalitetssikret av Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Kalender mørk  Innspilt og produsert 25. april 2020

 

Om kurset

Mørk spørsmål  Opplæring i henhold til forskrift

I henhold til Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter skal arbeidsgiver sørge for opplæring av helsefarer som kan være forbundet med arbeidet og sørge for at de ansatte får den opplæring og instruksjon som er nødvendig for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Alle skoler må tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak for å redusere risikofaktorer i forbindelse med koranaviruset.

Skoleledelse skal i samarbeid med ansatte iverksette tiltak for å hindre smittespredning i skolen.

En av disse tiltakene er å sørge for god opplæring av de ansatte.

"Takk for arbeidet med videokurset. Meget bra og treffende i forhold til behovet vårt for å påse at alle ansatte har kunnskap nok om temaet til å møte elevene igjen på skolen. Også veldig flott at alle må gjennom en liten test og får kursbevis."

– Øyvind Mæland Andersen
Avdelingsleder, Seiersborg videregående skole

 

 

Mørk play  Tilgang til videobasert nettkurs og test

Gjennom dette videobaserte kurset får du opplæring innen smittevern for ungdomsskole og videregående skole basert på utgitt veileder fra den 20.04.20.

Ved å bestille kurs i skjemaet over får deltakeren direkte tilgang til videokurset via link på mail.

Alle ansatte som gjennomfører kurs og består testen, vil automatisk motta navngitt og datert kursbevis.


795,-
per deltager (fritatt mva.)

Kursmateriell inkluderer

  • Mal for gjennomføring av risikovurdering biologisk smittefare, som er i henhold til kravene til forskrift om utførelse av arbeid

  • Sjekkliste for smittevern på ungdomsskoler og videregående skoler
  • Presentasjon og kursopptak

Kursholder

Peter - 1080x1080

Peter Sund

HMS-verneingeniør i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Peter har en allsidig erfaring som daglig leder, bedriftsfysioterapeut, HMS-verneingeniør og de siste årene som yrkeshygieniker. Peter har god erfaring med kartlegging og veiledning opp mot aktuelt arbeidsmiljølovverk med tilhørende forskrifter. Han er i tillegg godkjent som konsulent og sertifisør innen miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.