arbeidsrettslig forstand betyr permisjon at en ansatt har fått lovlig fri fra arbeidet for et begrenset tidsrom med eller uten lønn. På samme måte som permittering blir den ansatte løst fra sin plikt til å arbeide. Den ansatte har en plikt til å komme tilbake til arbeidet når permisjonen er opphørt. I motsetning til permittering, som kjennetegnes ved at det oppstår forhold hos arbeidsgiveren som medfører at den ansatte ikke kan sysselsettes, er det motsatt som skjer ved en permisjon. 

foreldrepermisjon2

Arbeidsmiljølovens regler om permisjon finnes i kapittel 12. Permisjoner etter loven kalles lovbestemte permisjoner. Både Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven regulerer henholdsvis rett til permisjon og regler om rett til stønad. 

 

De lovbestemte permisjonene: 

 • Svangerskapskontroll 
 • Svangerskapspermisjon 
 • Omsorgspermisjon 
 • Fødselspermisjon 
 • Foreldrepermisjon 
 • Rett til permisjon for andre enn foreldre / alene om omsorgen 
 • Rett til permisjon for adoptivforeldre/fosterforeldre og permisjon ved overføring av foreldreansvar ved dødsfall 
 • Fri til å amme 
 • Barns og barnepassers sykdom 
 • Omsorg for pleie av nærstående 
 • Utdanningspermisjon 
 • Militærtjeneste 
 • Offentlige verv 
 • Religiøse høytider 

 

Virksomhet kan også utarbeide egne særregler rundt permisjoner ved f.eks fri med lønn ved flytting, bryllup, begravelser og eksamen etc. 


Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på permisjon og permittering?

Permisjon heter det når den ansatte ber om fri (f.eks foreldrepermisjon), permittering heter det når arbeidsgiver gjør ansatte midlertidig arbeidsledige på grunn av manglende oppdrag i virksomheten. 


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

 • Last ned grønn Presentasjon: Permisjon
 • Last ned grønn Søknad om permisjon: Avspasering, ferie og kurs