Permittering og permisjonPermittering

Permisjon

 

 

Her finner du temasider, videoer, artikler, svar og skjemaer om permittering og permisjon.

Videoer

Webinar

Svar på ofte stilte spørsmål fra bedrifter

Personal ikon   Flere arrangører      Calendar Green   7. april 2020

clock icon   1 time

Webinar

Praktisk betydning av Corona-krisepakker

Personal ikon   Flere arrangører      Calendar Green   24. mars 2020

clock icon   1 time

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan permitteres i virksomheten?

Alle som har et ansettelsesforhold, kan permitteres av arbeidsgiver. Dette gjelder også daglig leder.

Jeg driver et enkeltpersonforetak, kan jeg permittere meg selv?

Som innehaver av et enkeltpersonforetak kan du ikke permittere deg selv, fordi du er definert som selvstendig næringsdrivende.

Kan arbeidsgiver permittere ansatte på ferie?

Når det gjelder ansatte på ferie, vil utgangspunktet være at virksomheten ikke har behov for å permittere fordi de ikke er en del av de planlagte ansatte til for arbeidsuken.

 

Når det er sagt, så foregår den meste av ferieavviklingen over en kort periode, slik at det også vil være hensiktsmessig også å varlse arbeidstakere som har ferie. Det vil ikke være hensiktsmessig at at permitteringen starter før ferien er slutt.

Det har dukket opp mer arbeid i virksomheten og jeg trenger som arbeidsgiver å avslutte permitteringen på noen av de permitterte. Hva kan jeg som arbeidsgiver gjøre dersom den ansatte har fått annet midlertidig arbeid?

Arbeidstaker har på bakgrunn av sin arbeidsavtale plikt til å møte på arbeid ved du er best fastsatte dato. Dersom denne ikke er fastsatt på forhånd, må arbeidstaker kunne få noe tid til å komme seg tilbake. Derfor antas at arbeidstaker har plikt til å møte opp på arbeid innen 1 dag eller 2 etter at pålegg om å komme i arbeid har kommet frem til den ansatte. Her blir det henvist til den alminnelige påbudsregel fra avtaleretten, avtaleloven §2.

 

Arbeidstaker kan også være gjort kjent med at permitteringen er avsluttet på annen måte, for eksempel gjennom telefon i kombinasjon  med skriftlig innkalling/innkalling per e-post opp mot dokumentasjon.

 

Det kan være at den ansatte har funnet seg annet midlertidig arbeid i permitteringsperiode. Arbeidstaker har en plikt til å melde seg som arbeidssøker for å få dagpenger og kan dermed få annet midlertidig arbeid hos annen arbeidsgiver. Den ansatte kan dermed ha bundet seg opp en periode hos ny arbeidsgiver når du som arbeidsgiver forsøker å få den permitterte tilbake.

 

Den ansatte som får arbeid annet sted av noe varighet, bør melde fra om dette til permitterende arbeidsgiver. Dette kan evt. synliggjøres i permitteringsvarsel. Som permitterende arbeidsgiver må du langt på vei akseptere dette , ettersom du har suspendert arbeidsavtalen. Dersom du har satt en sluttdato for permittering, plikter den ansatte å møte opp til denne dato.

Hva er forskjellen på permisjon og permittering?

Permisjon heter det når den ansatte ber om fri (f.eks foreldrepermisjon), permittering heter det når arbeidsgiver gjør ansatte midlertidig arbeidsledige på grunn av manglende oppdrag i virksomheten. 

Skjemaer og vedlegg

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

  • Permittering

  • Last ned grønn Protokoll – vedrørende permittering
  • Last ned grønn Varsel om permittering: Manglende oppdrag-inntjening
  • Last ned grønn Varsel om permittering: Corona | For arbeidsgiver
  • Permisjon

  • Last ned grønn Søknad om permisjon: Avspasering, ferie og kurs
  • Last ned grønn Presentasjon om perimisjon