WEBINAR
Personlig verneutstyr.
Skillestrek

Dette webinaret er tiltenkt å gi en praktisk gjennomgang av regelverket rundt bruk av personlig verneutstyr og hva som er viktig for arbeidsgiver/ansatte å kjenne til rundt innkjøp, opplæring, bruk, oppbevaring og vedlikehold.


Kalender mørk  6. mai 2020
      Vertical Divider Dark      Klokka bank  10:00 - 11:00 
     Vertical Divider Dark       Kamera mørk  Direktesendt

Om webinaret


Mørk spørsmål  Hvorfor webinar?

Kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjelder på alle arbeidsplasser i Norge.

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen  og påse at ansatte er gjort kjent med de ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet.

Når det ikke på andre måter kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at personlig verneutstyr gjøres tilgjengelig for arbeidstaker.

Arbeidstaker skal sørge for at riktig verneutstyr kjøpes inn og at den ansatte mottar opplæring i når og hvordan verneutstyret skal tas i bruk.

Dette webinaret er tiltenkt å gi en praktisk gjennomgang av regelverket rundt bruk av personlig verneutstyr og hva som er viktig for arbeidsgiver/ansatte å kjenne til rundt innkjøp, opplæring, bruk, oppbevaring og vedlikehold.


Kamera rød  Direktesendt

Du vil få en link til kurssiden, slik at du enkelt kan delta på webinaret direkte via egen PC, laptop, nettbrett eller smarttelefon.

Kunder av Fagbank vil kunne se webinaret når de er logget inn på fagbank.no, ved å klikke på dette ikonet:  Kamera mørk

Du og andre deltakere har også tilgang til en chat som du vil bruke for spørsmål til kursholder og diskusjoner med deltakere.

Du vil også få tilgang til opptaket og kursmateriell i etterkant.


GratisInkluderer

Bank check  Opptak

Hva snakker vi om

 • Bruk av verneutstyr
 • Lover og forskrifter

 • Arbeidsgivers og ansattes ansvar

 • Krav til personlig verneutstyr

 • Opplæring og bruk av personlig verneutstyr

 • Gjennomgang av ulike typer verneutstyr:

    - Hjelm

    - Hørselvern

    - Vernebriller/øyvern

    - Vernehansker

    - Åndedrettsvern

    - Vernesko

    - Arbeidsklær/synlighetstøy

    - Fallsikringsutstyr

 • Generelle råd

 • Ofte stilte spørsmål

 Møt kursholderne

Peter - 1080x1080

Peter Sund

HMS-verneingeniør i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Peter har en allsidig erfaring som daglig leder, bedriftsfysioterapeut, HMS-verneingeniør og de siste årene som yrkeshygieniker. Peter har god erfaring med kartlegging og veiledning opp mot aktuelt arbeidsmiljølovverk med tilhørende forskrifter. Han er i tillegg godkjent som konsulent og sertifisør innen miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

Oddbjørn original - stort

Oddbjørn Hasle-Finstad

HMS-rådgiver i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Oddbjørn er en allsidig rådgiver med bred bakgrunn. Derfor kan Oddbjørn hjelpe våre kunder med det aller meste. Han er utdannet fysioterapeut. I tillegg har han studert yrkeshygieniske faktorer på NTNU. Blant annet fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer.