SEMINAR
Førstehjelpskurs.
Skillestrek

Hva gjør du hvis det oppstår kutt, brannskader, tap av bevissthet, kvelning eller hjertestans hos dine kunder, kollegaer eller deg?


Klokka bank  Dag: 08:30-11:30
   Vertical Divider Dark   
Klokka bank  Kveld: 16:30-19:30   Vertical Divider Dark    Sted mørk bank smal  Fredrikstad

Om kurset

Bank og mørk check verifisert  Kvalifikasjoner og kursbevis

I «arbeidsmiljøloven» stilles det krav til at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Og arbeidstilsynet skriver at «På alle arbeidsplasser bør det alltid være førstehjelpere som får regelmessig opplæring, helst med 1 – 1.5 års mellomrom.

De bør også få særlig instruksjon i førstehjelp om mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan opptre på arbeidsplassen.»

I alle yrker der man jobber som håndverker eller følger opp kunder, pasienter, barn/unge, osv anbefaler vi at dere gjennomfører tilpassede førstehjelpskurs for å trygge de ansatte i hvordan håndtere eventuelle situasjoner som kan oppstå.

Økt mestringsevne og opplevelse av kontroll i situasjoner kan dessuten forebygge psykiske senvirkninger av traumatiske hendelser.

MB - Førstehjelpskurs - skisse 2 (square)

Vi tilpasser våre førstehjelpskurs etter deres bransje. Eksempler på yrker som bestiller våre førstehjelpskurs er:

· Tømrer
· Elektrikere
· Rørleggere
· Industriansatte
· Barnehager
· Hotel og Restaurant
· Bo/krise-senter
· Frisør


 

Sted mørk bank smal  Seminar

Varighet dag: 08:30 - 11:30

Varighet kveld: 16:30 - 19:30

Sted: Grønn Jobb

Adresse: Dikeveien 45, 1661 Rolvsøy

Mer informasjon kommer i oppfølgingsmail.


Dag: kr990
  per deltager
| fritatt mva.

Kveld: kr1.290  per deltager | fritatt mva.

kr0  for kunder av FagbankLogg inn eller få brukerInkluderer

Bank check  Kursbevis

Førstehjelp innen følgende områder

  • Kjeden som redder liv

  • Hjerte- og lunderedning

  • Skader og ulykker som kan inntreffe på jobb

  • Kurset tilpasses virksomheten/virksomhetene etter avtale med hovedinstruktør

 Møt kursholderne

MayBritt - Bedre kvalitet

May Britt

HMS-rådgiver og bedriftsfysioterapeut i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Kursholder

Kine-sirkel-4735

Kine Kjellemo

HMS-rådgiver og bedriftssykepleier i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Kursholder

elisabeth-alexandersen

Elisabeth Alexandersen

HMS-rådgiver og bedriftssykepleier i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Kursholder