Ulykker på arbeidsplassen

eller få tilgang for å se alt innhold

En viktig del av det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet er gode rutiner for å registrere skader og sykdommer som er – eller kan være –arbeidsrelatert.

Ofte stilte spørsmål