De fleste offentlige og private virksomheter er i kontinuerlig endring. Vårt moderne arbeidsliv krever derfor at den enkelte ansatt raskt kan tilpasse seg nye situasjoner og arbeidsoppgaver.

 

Dette innebærer bl.a. at ansatte kontinuerlig må tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter. Ansatte må i de fleste virksomheter være innstilt på at omstillinger kommer til å skje i et raskere tempo. Det er ikke et krav i Arbeidsmiljøloven eller andre lover om å ha medarbeidersamtaler, men det kan være et fornuftig verktøy for å ivareta bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven § 4-2 -punkt 2.

 

Virkemidler og verdier

For å vurdere og diskutere hvordan arbeidsmiljøet ved en arbeidsplass kan videreutvikles og bedres, så bør arbeidsgiver legge vekt på den ansattes deltakelse og medvirkning i arbeidsprosesser.

Medarbeidersamtalen er et av flere virkemidler for å redusere virksomhetens sårbarhet og øke de ansattes tilfredshet med sitt arbeid. Gjennom medarbeider-/utviklingssamtale kan leder og den ansatte finne ut hvordan de i best mulig grad kan få utnyttes potensialet i arbeidshverdagen.

Medarbeidersamtale  gir en strukturert ramme for en samtale mellom leder og ansatte, som to likeverdige parter i arbeidslivet.

Medarbeidersamtale komp

Godt planlagt og «skreddersydd»

En godt planlagt medarbeider og utviklingssamtale kan være en suksessfaktor for kontinuerlig læring og gi muligheter for videre karriereutvikling i virksomheten.

Selve samtalen bør «skreddersys» til den enkelte ansatte. De ansatte bør være klar over hva som er deres bidrag i samtalen og hvordan de kan bidra til fellesskapet.

 

Forskning viser at medarbeidersamtalen må være godkjent av de ansatte selv for at bruken av samtalen skal være nyttig (Kavanagh et. Al., 2007). En godt forberedt medarbeidersamtale betyr at både leder og medarbeider på forhånd vet hva som skal tas opp i samtalen, og at begge partene har gått gjennom punktene i samtaleskjema. Siden ledere og ansatte ofte ser på punktene fra ulikt ståsted, så kan det tenkes at de ser ulikt på temaet. Når leder og den ansatte sammen går igjennom punktene, kan de derfor lære noe nytt.

 

En systematisk samtale innebærer at det bør være noen faste og systematiske kategorier eller temaer av spesiell betydning for organisasjonen og medarbeideren som blir gjennomgått, og som følges opp i hver samtale (Mikkelsen, 2005).

 

Dette står i loven om medarbeidersamtale


Ofte stilte spørsmål

Er det lovpålagt å gjennomføre medarbeidersamtale?

Nei, det er ikke et krav i Arbeidsmiljøloven eller andre lover om å ha medarbeidersamtaler, men det kan være et fornuftig verktøy for å ivareta bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven § 4-2 -punkt 2


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

  • Last ned grønn Mal: Handlingsplan medarbeider og utviklings samtale
  • Last ned grønn Skjema for forberedelse og gjennomføring av medarbeidersamtaler
  • Last ned grønn Skjema for medarbeider-utviklingsamtale
  • pdf icon Presentasjon: Medarbeider- og utviklingssamtale