En ansatt som slutter i sin stilling etter lovlig oppsigelse, har krav på en sluttattest. I henhold til Arbeidsmiljøloven §15-15 skal attesten inneholde opplysninger hva den ansatte har arbeidet som og hva vedkommende har jobbet med. I tillegg skal navn, fødselsdato og varighet på arbeidsforholdet oppgis.

 

Sluttattest

Utøver dette så gir ikke arbeidsmiljøloven noen føringer på hvilket innhold som attesten skal inneholde. Ansatte som har mottatt avskjed har også krav på attest, men her kan arbeidsgiveren notere i attesten at den ansatte er avskjediget, men uten å oppgi grunnen.

Attest1 komp

Har den ansatte vært tilknyttet virksomheten over mange år, er det vanlig at attesten inneholder informasjon som går utover de opplysninger som loven fastsetter som et minimum.

 

Lese attest som arbeidsgiver

Skal du som arbeidsgiver lese en attest på en arbeidssøker, kan den bidra til å gi et bilde av arbeidsområdet søkeren har erfaring fra og hvordan arbeidet har blitt utført. En anbefaling er å be om originalattesten på et eventuelt intervju, dette reduserer risiko at arbeidssøker leverer en falsk attest. Du kan kopiere attest i etterkant av intervjuet.

 

Referansesjekk 

I de tilfeller du skal følge opp en attest fra et tidligere arbeidsforhold med en referansesjekk, så er det viktig å undersøke med referansepersonen hvor mye vedkommende hadde anledning til å følge opp arbeidssøker sitt arbeid. Det er viktig å planlegge referansesjekken med åpne og nøytrale spørsmål, slik at referansepersonen blir stilt de spørsmål, som er viktige for deg før en mulig ansettelse.

Det vil kunne være arbeidssøkere som utgir seg med kunnskap og ferdigheter enn det som er reelt og som har en personlig fremtoning som kan være ødeleggende i et arbeidsmiljø. God referanseinnhenting fra flere personer er derfor meget viktig. Husk at den arbeidssøkende bør opplyses om hvilke referanser du ønsker å følge opp, slik at de varsles av arbeidssøker i forkant.

 

Bakgrunnssjekk av jobbsøkere

I en undersøkelse gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd i 2015, kom det fram at 68% av virksomheter i Norge ikke bakgrunnssjekker jobbsøkere. En undersøkelse som ble foretatt av HR Norge og Meditor search i 2007 avdekket at 50% av de spurte arbeidsgiverne hadde oppdaget feil eller mangler ved CV til arbeidssøkende. Dersom en arbeidssøker endrer på attest/vitnemål, er dette å anse som dokumentforfalskning og rammes av §§ 361-362 i straffeloven

 

Dette står i loven om attest


Ofte stilte spørsmål

Har jeg krav på en attest når jeg avslutter mitt arbeidsforhold?

Ja. Som ansatt har du krav på sluttattest når du slutter i din stilling etter lovlig oppsigelse.

 

I henhold til Arbeidsmiljøloven §15-15 skal attesten inneholde opplysninger hva du som ansatte har arbeidet som og hva du har jobbet med. I tillegg skal navn, fødselsdato og varighet på arbeidsforholdet oppgis.

 

Det er opp til din arbeidsgiver om vedkommende vil gi en mer utdypende attest. Dette er ofte vanlig dersom en ansatt har jobbet mange år hos samme arbeidsgiver.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

  • Last ned grønn Attest - endt arbeidsforhold