Ved industriell virksomhet og ved handels- og kontorvirksomhet, som sysselsetter mer enn 10 arbeidstakere, skal det for de arbeidstakerne som ikke har en ledende eller kontrollerende stilling, være et arbeidsreglement. Reglementet må ikke inneholde bestemmelser som er i strid med loven. Arbeidsreglement er ofte en del av en personalhåndbok. Det kan ikke fastsettes bøter for forseelser mot reglementet.

 

Et arbeidsreglement bør inneholde:

 • Retningslinjer for kommunikasjon i virksomheten. Dette gjelder både internt og ut mot kunder/samarbeidspartnere etc.
 • Regler om kontrolltiltak (Arbeidsmiljøloven kap.9)
 • Hygiene/renslighet
 • Orden på arbeidsplassen (arbeidstakere skal ikke utsettes for urimelige ordensregler)
 • Regler for arbeidstid (Arbeidsmiljøloven kap.10)
 • Retningslinjer for alkohol og bruk av sosiale medier/bedriftens e-post
 • Taushetsplikt
 • Rutiner ved sykefravær (Arbeidsmiljøloven §2-3, §4-6, Folketrygdeloven kap 8)
 • Ferie- og permisjonsbestemmelser (Ferieloven, Arbeidsmiljøloven kap.12)
 • Trekk i lønn
 • Personalytelser (Personalhåndbok)
 • Andre interne retningslinjer, som f.eks bruk av sosiale medier i arbeidstiden.

Bruk av sosiale medier komp

I henhold til Arbeidsmiljøloven skal arbeidsreglementet inneholde de ordensregler som er nødvendige, samt informasjon om arbeidstidsordninger.

Reglementet skal i prinsippet fungere som en veiledning og bidra til at de ansatte kjenner til hvilke krav og forventninger som stilles i arbeidsforholdet.

Det er arbeidsgiver som har ansvar å utarbeide et arbeidsreglement, men plikter å la de ansatte medvirke i utformingen. I en virksomhet som er bundet av en tariffavtale, så kan arbeidsgiver og de tilittsvalgte fastsette arbeidsreglementet. Om virksomheten ikke er bundet av en tariffavtale, så skal arbeidsgiver i samarbeid med ansatte diskutere arbeidsreglementet før det sendes til Arbeidstilsynet for godkjenning.

 

Dette står i loven om arbeidsreglement


Ofte stilte spørsmål

Må jeg ha et arbeidsreglement?

Dersom din arbeidsplass kommer innenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser i kap.14-16, så må det utarbeides et arbeidsreglement. Dette gjelder for industriell virksomhet og for handels og kontorvirksomheter som sysselsetter flere en 10 arbeidstakere, så skal de ansatte som ikke har en ledende stilling omfattes av et arbeidsreglement.

 

Med industriell virksomhet menes fabrikker, håndverksbedrifter og småindustri. Transportvirksomhet, lager, post og telekommunikasjon og så videre, faller utenfor.

 

Handels- og kontorvirksomhet omfatter ikke bare varehandel som utsalgssteder, engrosforretninger, apotek, og bokhandlere, men også banker og forsikringsselskap med mer. 


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 • Last ned grønn Arbeidsreglement: Personalhåndbok
 • pdf icon Arbeidsreglement: Personalhåndbok