Logg inn eller få brukertilgang for å få tilgang til alle kurs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEOKURS

Verneombudskurs (1/4)

Personal ikon Peter Sund, HMS-verneingeniør

clock icon 4,5 timer (av 15 timer)

list icon 9 kapitler

Last ned grønn Inkluderer vedlegg

check clip board icon Inkluderer praktiske oppgaver

Kursbevis grønn Kursbevis ved fullført kurs


Viktig info:

Når du har sett ferdig kursvideoene kan du ta testen. Når du har bestått denne får du et datert kursbevis.


 

VIDEOBASERT KURS

Verneombudskurs (1/4)

clock icon 15 timer (totalt)          Personal ikon Peter Sund, HMS-verneingeniør

Introduksjon i HMS for verneombud og leder gjennom webinar og e-læring. Kurset dekker krav om opplæring for verneombud.

 

Kursbevis grønn Kursbevis 


For å få gyldig kursbevis må du se hele videokurset og bestå testen som blir levert når videoene er gjennomgått.

 

Hva du lærer om

 • Rollen som verneombud/hva er mine oppgaver?
 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Vernerunde – kartlegging på arbeidsplass
 • Avviksregistrering
 • Arbeidsmiljøloven og de mest sentrale forskrifter
 • Systematisk HMS-arbeid/HMS-håndbok – hva skal den inneholde?
 • Kartlegging og risikovurdering
 • Oppfølging av sykemeldte
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø + AKAN
 • Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer

 

Beskrivelse

Med HMS-grunnkurs fra Grønn Jobb for leder og verneombud blir du klar til å ta fatt på HMS-utfordringene. Du får blant annet opplæring i målrettet HMS-arbeid, innføring i lover og forskrifter for arbeidsmiljøet og en bedre forståelse for helse, miljø og sikkerhet og ikke minst din rolle som verneombud. 

Dette kurset ivaretar og tilfredsstiller kravene i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for krav om opplæring i arbeidsmiljø for daglig leder og verneombud.

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

Vedlegg og kursmateriell

Last ned grønn Oppgaveark

pdf icon Kursperm

pdf icon Presentasjoner PDF

 

list icon  9 kapitler

 1. Introduksjon og forventninger

 2. HMS-økonomi (hvorfor investere i HMS?)

 3. Arbeidsmiljøloven og de mest sentrale forskrifter (1)

 4. Arbeidsmiljøloven og de mest sentrale forskrifter (2)

 5. Arbeidsmiljøloven og de mest sentrale forskrifter (3)

 6. HMS-håndbok (hva skal den inneholde?)

 7. Kartlegging og risikovurdering

 8. Hvordan forebygge sykefravær & oppfølging av sykemeldte

 9. AKAN (rus- og spilleavhengighet)