Logg inn eller få brukertilgang for å få tilgang til alle kurs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEOKURS

Stillaskurs

Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad

clock icon  4 timer og 15 minutter         

list icon 10 kapitler

Last ned grønn Inkluderer vedlegg

Kursbevis grønn Kursbevis ved fullført test etter kurs

 

Viktig info:

Når du har sett ferdig kursvideoen vil du få mulighet til å ta en test. Når denne er bestått vil du få kursbevis.

 


 

 

VIDEOKURS

Stillaskurs

clock icon 4 timer og 15 timer           Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad, sertifisert kursholder og HMS-rådgiver

Forskrift om utførelse av arbeid §17 - 01.01.2016 stiller krav til teori og praksis, det skal utføres av kvalifisert person, og skal være dokumentert.

Kursbevis grønn Kursbevis 


For å få gyldig kursbevis må du bestå testen som blir levert når videokurset er gjennomført.

 

Hva du lærer om

 • HMS-aspekter ved bygging og bruk av stillas.
 • Bygging av rammestillas med avstander til vegg, generell beregning av antall veggfester, vind avstivning, generelle spirebelastninger med beregning av fotplatens størrelse, skråstag, verneutstyr, sikringstiltak og skilting.
 • Adkomstveier og rømningsveier.
 • Muligheter for utkraging på utside eller innside for å komme rundt raftekasse, veranda, vindskyer, og sikre takarbeider.
 • Bestillerkompetanse for å bestille rett utstyr til rett jobb.
 • Kontroll av stillas.
 • Gjennomgang av KS system med utregninger, rutiner og sjekklister utarbeidet av byggmesterforbundet.
 • Sikring i beferdet område.

Beskrivelse

Forskrift om utførelse av arbeid §17 - 01.01.2016 stiller krav til teori og praksis, det skal utføres av kvalifisert person, og skal være dokumentert. Kvalifisert person er stillasleverandør eller en som har gjennomgått den pålagte teorien og praksisen.

Når kurset er gjennomført vil deltager få utstedt Kursbevis på at deltageren har gjennomført 7,5 teori i sikkerhetsbestemmelser. De resterende 7,5 timene teoretisk opplæring (ved stillashøyde 5-9 m), som omhandler bruk av eget stillassystem, utføres av egen bedrift.

Dette kan gjøres på to måter:

Bedriften selv gir opplæring i eget stillassystem.

Leverandør gir opplæring i innkjøpt stillassystem.

Den praktiske opplæringen på 15 timer legges til egen bedrift under tilsyn av "kvalifisert person". "Kvalifisert person" er den som har opplæring i den aktuelle høydeklassen eller høyere klasse. + den praktiske opplæringen på eget stillas. Når dette er gjennomført er personen å anse som kvalifisert person, og kan bygge stillas opp til 9 meter.

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

Vedlegg og kursmateriell

pdf icon Presentasjon

Last ned grønn Sikkerhet ved arbeid på tak

Last ned grønn Eksempel - Risikovurdering

Last ned grønn Fasadestillas forenklet beregning for sikring mot vindkrefter

Last ned grønn Sikker Jobb Analyse

Last ned grønn Fasadestillas lastberegning av bæreplate mot grunnen

Last ned grønn Rapport fra kontroll av stillas ved montering

Last ned grønn Sjekkliste stillas

 

 

list icon  10 kapitler

 1. Introduksjon og agenda

 2. Arbeidsmiljøloven og forskrifter

 3. Relevante forskrifter

 4. HMS-arbeid

 5. Forankring

 6. Fellesbestemmelser for stillas

 7. Tekniske krav

 8. Personlig fallsikringsutstyr

 9. Påsettelse av fallsele

 10. Fall og fallkrefter