Logg inn eller få brukertilgang for å få tilgang til alle kurs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEOKURS

Smittevernskurs (1/2)
for frisør-, hudpleie og tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Personal ikon Peter Sund, HMS-verneingeniør

clock icon  42 minutter (av 1 time)

Last ned grønn Inkluderer vedlegg

Kursbevis grønn Kursbevis ved fullført kurs

VIDEOBASERT KURS

Smittevernskurs (1/2)

for frisør-, hudpleie og tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

clock icon  42 minutter  (av 1 time)         Calendar Green  25. april 2020          Personal ikon Peter Sund, HMS-verneingeniør   
 

I henhold til Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter skal arbeidsgiver sørge for opplæring av helsefarer som kan være forbundet med arbeidet og sørge for at de ansatte får den opplæring og instruksjon som er nødvendig for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Alle virksomheter innen frisør-, hudpleie og tatoverings- og hulltaking må tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak for å redusere risikofaktorer i forbindelse med koranaviruset. Ledelse skal i samarbeid med ansatte iverksette tiltak for å hindre smittespredning.

En av disse tiltakene er å sørge for god opplæring av de ansatte.

Gjennom dette videobasert nettkurset får du opplæring innen smittevern frisør-, hudpleie og tatoverings- og hulltakingsvirkshomhet basert på utgitt veileder fra FHI.

Alle som gjennomfører kurs, vil motta et kursbevis.

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

 

Vedlegg


Last ned grønn Renholdsplan

Last ned grønn Sjekkliste for smittevern for frisør - hudpleie- tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Last ned grønn Hygieneplakat: Smitte

Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering: iologisk smittefare

Last ned grønn Eksempel: Kartlegging og risikovurdering biologisk smittefare

Last ned grønn Plakat smittevern: Velkommen til oss

Last ned grønn  Veiledning til Forskrift om hygienekrav ved frisør- hudpleie- tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Last ned grønn Frisører mv med en-til-en-kontakt - FHI

Last ned grønn Butikkplakater: Holdavstand

pdf icon Presentasjon: Smittevern for frisør-, hudpleie og tatoverings- og hulltakingsvirksomhet