Videokurs

Smittevern for frisør og hudpleie

Peter Sund, HMS-verneingeniør

1 time

2 episoder

Smittevernskurs for frisør-, hudpleie og tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

I henhold til Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter skal arbeidsgiver sørge for opplæring av helsefarer som kan være forbundet med arbeidet og sørge for at de ansatte får den opplæring og instruksjon som er nødvendig for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

 

Alle virksomheter innen frisør-, hudpleie og tatoverings- og hulltaking må tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak for å redusere risikofaktorer i forbindelse med koranaviruset. Ledelse skal i samarbeid med ansatte iverksette tiltak for å hindre smittespredning.

 

En av disse tiltakene er å sørge for god opplæring av de ansatte.

 

Gjennom dette videobasert nettkurset får du opplæring innen smittevern frisør-, hudpleie og tatoverings- og hulltakingsvirkshomhet basert på utgitt veileder fra FHI.

 

Alle som gjennomfører kurs, vil motta et kursbevis.

2 episoder

  1. Ikke ferdig

See more

Flere videoer|Videobaserte kurs