Logg inn eller få brukertilgang for å få tilgang til alle kurs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEOKURS

Brukerkurs stillas (1/2)

Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad

clock icon  30 minutter (totalt ca. 1 time)

Kursbevis grønn Attest

 

Viktig info:

I del 2 av brukerskurs kan du velge video basert på leverandøren dere bruker for stillas.


 

Du er på video 1 av 2

Neste Bank

VIDEOKURS

Brukerkurs stillas (1/2)

clock icon 30 minutter (totalt ca. 1 time)      Personal ikon Oddbjørn Hasle-Finstad, sertifisert kursholder og HMS-rådgiver

Forskrift om utførelse av arbeid §17 - 5 stiller krav til opplæring i bruk av stillas. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker har mottatt opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.

Kurset består av 2 deler:

1. Fellesinformasjon (som ikke er typeavhengig)

2. Typeavhengig opplæring (Jamax, Layher etc.)

 

Kursbevis grønn Attest 


Arbeidsgiver må fylle ut attest for å bekrefte at opplæring i sikker håndtering, bruk, enkelt vedlikehold og risikoelementer er utført i henhold til opplæringsplan utarbeidet i videoen.

Attest kan lastes ned under Vedlegg

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

Vedlegg

pdf icon Attest