Sikkerhet og beredskap

eller få tilgang for å se alt innhold

Alle virksomheter skal i henhold til Forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid kartlegge farer og på bakgrunn av dette vurdere risiko og etablere planer og beredskap for å redusere risikoforholdene. Det  er daglig leder som har ansvaret for at det er etablert tiltak for ivareta sikkerhet og beredskap på arbeidsplassen.

Ofte stilte spørsmål