Revisjon av HMS-arbeidet

eller få tilgang for å se alt innhold

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og  sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten.

Ofte stilte spørsmål