Medvirkning av ansatte

eller få tilgang for å se alt innhold

Utgangspunktet for mange avgjørelser som treffes i en bedrift, er at de tas av arbeidsgiveren. Det er arbeidsgiver som har styringsretten. Det er derimot i flere lover, som bl.a. Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven gitt bestemmelser som gir rett til informasjon og drøfting for arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte eller ansatt representanter.

Ofte stilte spørsmål