Lover og forskrifter

eller få tilgang for å se alt innhold

Grunnloven inneholder hovedbestemmelsene i vårt lovverk. Grunnloven er overordnet de andre lovene. Det kan ikke vedtas lover som strider imot Grunnloven. Det kreves 2/3 flertall i Stortingen om denne skal endres.

Ofte stilte spørsmål