HMS-organisasjonen

eller få tilgang for å se alt innhold

Ansvaret for det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet er et lederansvar på alle nivåer. Ansatte plikter å medvirke når arbeidsgiver iverksetter tiltak for å skape et trygt og fullt forsvarlig arbeidsmiljø i henhold til Arbeidsmiljølovens formål i kapittel 1.

Ofte stilte spørsmål