Avvik og forbedringer

eller få tilgang for å se alt innhold

Som arbeidsgiver har du en plikt til å kontrollere at det systematiske HMS arbeidet virker. Et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid har som oppgave å avdekke avvik og se etter forbedringstiltak, slik at du som arbeidsgiver kan iverksette relevante tiltak.

Ofte stilte spørsmål