Logg inn eller få brukertilgang for å se hele temasider

 

Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid handler om å sikre virksomhetens ansatte et trygt og sikkert arbeidsmiljø, samt å forebygge miljøforstyrrelser og skader på omgivelsene. Dette arbeidet er ofte forkortet HMS arbeid.

 

H = Helse (arbeidshelse) og omfatter bl.a. arbeidsmiljøet

M = Ytre miljø (hensynet til) og omfatter ofte avfall og utslipp til omgivelsene

S = Sikkerhet (beskyttelse av) mennesker, materiell, maskiner og miljø

 

Play video hvit ikon Video hentet fra Introduksjon til HMS: Systematisk HMS-arbeid (1:38)

 

Her finner du lover om systematisk HMS-arbeid


Ofte stilte spørsmål

Hva må et HMS-system inneholde?

 1. Her vil det anbefales at du starter med å fortelle kort om virksomheten og samtidig lager en HMS-målsetting. Skaff deg en oversikt over hvilke lover og forskrifter gjelder for din virksomhet.

 2. Du bør i tillegg beskrive hvordan du sikrer medvirkning fra de ansatte gjennom f.eks god daglig dialog, personalmøter og f.eks medarbeider-/utviklingssamtaler.

 3. Du må beskrive hvordan du sikrer at de ansatte får god opplæring i HMS arbeidet i virksomheten. Ha gjerne sjekkpunktlister, som du går igjennom for å sikre at de ansatte har nødvendig opplæring.
 1. Lag et organisasjonskart. Det er viktig å synlige hvilke personer som har ulikt ansvar, oppgaver og myndighet. I en liten virksomhet med få ansatte kan dette være 2 roller: daglig leder og ansatte.

 2. Du må utføre en kartlegging og risikovurdering. Her kan du begynne å benytte en enkel ROS (Risiko og sårbarhetsanaylse) med tilhørende handlingsplan.

 3. Lag en rutine på avvik og utform et skjema for rapportering av uønskede hendelser (avvik) og f.eks forbedringsforslag.

 4. Lag deg en sjekkliste for utføring av vernerunde. Her finnes det mange maler du kan ta utgangspunkt igjennom Grønn Jobb sin skjemasamling under vernerunde. For å få bistand, kan du gjerne ta kontakt med bedriftshelsetjenesten.
 • Last ned grønn Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell
 • Last ned grønn Internkontrollforskriften
 • Last ned grønn HMS kalender Mal
 • Last ned grønn Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)