Grunnloven inneholder hovedbestemmelsene i vårt lovverk. Grunnloven er overordnet de andre lovene. Det kan ikke vedtas lover som strider mot grunnloven. Det kreves 2/3 flertall i Stortinget om denne skal endres.

 

Lover

Andre pålegg som staten ønsker å gjøre gjeldende overfor alle innbyggere må gjøres i lov. For at en lov skal bli gyldig, må den vedtas i Stortinget og godkjennes av Kongen i statsråd. I § 1 i de fleste lover er det mulig å lese om hva som er lovens formål.

 

Forskrifter

Det utarbeides i tillegg forskrifter. Forskriftene utarbeides i medhold av lov og er bindende på samme måte som lov når de er endelig godkjent

Veiledninger utarbeides ofte for å kunne gi løsninger for hvordan lover og forskrifter skal kunne følges. Veiledninger kan ofte være til hjelp, men vi må ikke følge dem.

Rundskriv gir ofte melding om tolkninger av lover og forskrifter, behandlingsregler og veiledning om løsninger. Rundskriv er som veiledninger tiltenkt som orienterende og veiledende og inneholder ikke påbud som må følges.

 

play video icon Video hentet fra nettkurs: Arbeidsmiljøforskriftene (3:51)

 

Opp mot HMS lovgivningen er det flere lover som må følges. Her er de viktigste HMS lovene skissert:

  • Arbeidsmiljøloven
  • Brann og eksplosjonsvernloven
  • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
  • Forurensningsloven
  • Produktkontrollloven
  • Sivilforsvarsloven

Du vil finne alle lover og forskrifter for din virksomhet gjennom nettsiden www.lovdata.no. Det er viktig å kartlegge hvilke lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet. Her kan både HR tjeneste og bedriftshelsetjenesten til Grønn Jobb bistå.

Ta kontakt

 

Her finner du lover og forskrifter


Ofte stilte spørsmål

Hvem fører tilsyn på de ulike lovene?

Det er etablert ulike tilsynsetater som skal følge opp, veilede og kontrollere at lover blir fulgt. Når det gjelder Arbeidsmiljøloven er det direktoratet for Arbeidstilsynet og det lokale Arbeidstilsyn som følge opp.


Skjemaer og maler


Logg inn
eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

  • Last ned grønn Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell