Som arbeidsgiver skal du sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Dette innebærer at du som arbeidsgiver bør tilstrebe å utforme en arbeidsplass der de ansatte føler seg bedre når de går fra jobben enn når de ankom jobben.

 

Stress

Hverdagen er full av stress situasjoner. Det begynner med vekkerklokka og fortsetter til vi faller i søvn om kvelden. De fleste kjenner igjen den typiske stress situasjonen. Hjertet slår raskere, musklene spenner seg og du gjør deg klar til innsats eller å flykte fra situasjonen.

stress7 komp

Normalt blir stress beredskapen avblåst ganske raskt. Vi håndterer utfordringen og kan senke skuldrene igjen. Men iblant blir vi låst i en slags konstant høy beredskap, fordi vi ikke klarer å komme ut av den stressende situasjonen.

Den som sitter ved et overbelastet sentralbord, står ved et samlebånd som går for raskt, blir satt til en ansvarsfull jobb uten opplæring eller sitter bak skranken med en kø som bare vokser og vokser, har ingen utvei fra stressfulle situasjonen. Da går den raske alarmen over i en kronisk anspent tilstand. Det kan bli vanskelig å kople skikkelig av etter arbeidstid også, ikke minst hvis husarbeid og omsorgsansvar for barn eller annen familie venter.

stress arbeid&familie komp

Påvirkning av stress

Gamle erfaringer og hukommelsen omkring tidligere vanskelige hendelser former opplevelsene våre. Både bevisst og ubevisst påvirker dette hvordan vi møter og reagerer på nye utfordringer. Det sier seg selv dersom vi husker og gjentar for oss selv gamle hendelser hvor mestring var vellykket resultat, var rådende opplevelse, vil både vi og kroppen vår forvente suksess

Når logisk fornuft og erfaring får oppmerksomheten, reduserer dette aktiviteten i de deler av hjernen som automatisk frembringer sterke, ukontrollerte følelser (Siegel , 2010). Noen ganger viser det seg at bare tro på at hendelser er kontrollerbare, selv om de reelt sett ikke er det, kan redusere de negative virkningene (Thompson, Sobolow-Shubin, Galbraith, Schwankovsky og Cruzen 1993, Cozolino, 2010). I den medisinske litteraturen kalles ofte dette placebo-effekten.

stresset-mann

Kortisol er vårt viktigste forsvar mot stress i alle former, inkludert kortvarig og langvarig psykisk stress og påkjenninger, fysisk hardt arbeid og påkjenninger, høyt tempo på jobb og/ eller privat. Dette livsnødvendige hormonet produseres i 2 kjertler på toppen av hver nyre og kalles binyrene.

 

Symptomer

Det mest karakteristiske symptomet på nedsatt binyrefunksjon er nettopp manglende evne til å håndtere og tåle stress, og mange føler seg kronisk trøtte og utbrente.

Andre typiske symptomer er lavt eller svingende blodsukker, oppmerksomhetsproblemer, depresjon, svakhetsfølelse, kuldefølelse.

 


Ofte stilte spørsmål

Hva kan jeg gjøre for å bedre håndtere stress?

På kort sikt, så vil det være viktig å ha noen mentale hjelpeverktøy. Hvis du lykkes med å få tak i fornuft, bruke sannsynlighet, sortere ut tankefeller og finne frem støtteerklæringer til deg selv, vil ofte vurderingene av de negative tankene og reaksjonene endre seg. Viktig å ta tak i situasjonen og se på din totale daglige belastning både på jobb og privat.

 

Trening og riktig kosthold som gir jevnt blodsukker, hormontilskudd, vitaminer og ikke minst hvile er viktige ingredienser for å bedre kunne håndtere stress over tid.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

  • pdf icon Presentasjon: Stress