Logg inn eller få brukertilgang for å se hele temasider

 

Opplæring er viktig for at HMS arbeidet i virksomheten skal virke. Arbeidsmiljøloven kap. 3-2 og de ulike arbeidsmiljøforskriftene har bestemmelser, som beskriver at du som arbeidsgiver må gi opplæring innen det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Du vil bl.a finne informasjon om opplæring under følgende forskrifter og kapittler:

 

 

Opplæring i bruk av nødvendig utstyr

Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, i bruken av dette.

Førstehjelp2 komp

Opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som de ansatte forstår. Det er krav til kvalifikasjons- og tilleggskrav til opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid ved:

 


Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen mellom dokumentert og sertifisert opplæring?

Dokumentert opplæring:

Arbeidsgiver skal gjøre en risikovurdering for å avdekke om arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk. I så fall skal arbeidsgiver (eller andre som er kompetent til det) gi dokumentert opplæring.

 

Her skal arbeidstaker få praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om alle sider ved arbeidsutstyret, regelverk og bruksanvisning.

 

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til forskrift om utførelse av arbeid. Dokumentasjonen kan være en enkel, signert bekreftelse på at opplæringen er gitt, dato for opplæringen og hva den omfattet. Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker til å utføre arbeid med utstyr det er gitt opplæring i.

 

Sertifisert opplæring:

Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring for visse typer arbeidsutstyr. Dette betyr at opplæringen bare kan gis av personer eller organer som er sertifisert til å gi denne typen opplæring. Dette kan være kurs innen varme arbeider, truckførerkurs og diverse kraner etc.


Skjemaer og malerLogg inn
eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

  • Last ned grønn Opplæring av ansatte: ditt firma
  • Last ned grønn Dokumentert opplæring: ditt firma
  • Last ned grønn Dokumentert opplæring – bruk av bakløfter på lastebil