Logg inn eller få brukertilgang for å se hele temasider

 

Utgangspunktet for mange avgjørelser som treffes i en bedrift, er at de tas av arbeidsgiveren. Det er arbeidsgiver som har styringsretten. Det er derimot i flere lover, som bl.a. Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven gitt bestemmelser som gir rett til informasjon og drøfting for arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte eller ansatt representanter.

 

Samarbeid

Gode samarbeidsrelasjoner i en virksomhet kan være meget viktig for å etablere et godt arbeidsmiljø, skape trygge arbeidsforhold, gode muligheter til opplæring og kunnskapsutvikling og dermed mer effektive ansatte.

Spesielt i tider med omstilling og endring i produksjon og endringsprosesser er det viktig med en god dialog og medvirkning av de ansatte.

 

Individuell og representativ medvirkning

Medvirkning kan bety individuell medvirkning, der den enkelte ansatte blir hørt, deltar i tilrettelegging av egen arbeidssituasjon og ivaretar egne rettigheter.

Det kan videre være snakk om representativ medvirkning, der representanter for de ansatte deltar i drøftinger og får informasjon om virksomheten og forhold som er av betydning for de ansatte.

 

Følgende lovverk innehar punkter vedrørende medvirkning:


Ofte stilte spørsmål

Hva menes det at jeg som ansatt har en medvirkningsplikt?

Arbeidsmiljøloven kapittel 2-3 har en bestemmelse som forklarer at du som ansatt har en medvirkningsplikt til å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, delta i det systematiske HMS arbeidet og aktivt medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidsavtalen og arbeidsreglementet kan ha utfyllende regler om hvordan du skal medvirke i HMS arbeidet ved din arbeidsplass.


Skjemaer og maler


Logg inn
eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

  • Last ned grønn Foreløpig ingen skjemaer