Logg inn eller få brukertilgang for å se hele temasider

 

Kartlegging og risikovurdering er på mange måter HMS arbeidets mest sentrale område. Alle virksomheter må kartlegge og risikovurdere sine aktiviteter. Dette gjelder både for ansatte, ytre miljø og eventuelle forbrukere eller brukere.

 

En enkel risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) handler om å stille følgende spørsmål:

 1. Hva kan gå galt?
 2. Hva er sannsynligheten for at de uøsnkede hendelsene inntreffer?
 3. Hvilke konsekvenser kan de uønskede hendelsene medføre?

 

play video icon Video hentet fra videoserien Introduksjon i HMS: Risikovurdering (3:48)

 

 

Her finner du lover og forskrifter


Ofte stilte spørsmål

Jeg har akkurat startet opp en virksomhet og skal gjennomføre en kartlegging og risikovurdering. Hvordan starter jeg dette arbeidet?

Det anbefales at du igangsetter dette arbeidet med å tenke gjennom hva som kan gå galt. Du kan deretter vurdere sannsynligheten og hva konsekvensen kan være dersom det går galt.

 

Du vil kunne få rådgivning fra HMS rådgivere fra Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste hvordan du kan  igangsette dette arbeidet. Arbeidstilsynet har også utformet en veiledning du kan benytte i dette arbeidet. Se www.arbeidstilsynet.no


Skjemaer og maler


Logg inn
eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering - vold og trusler
 • Last ned grønn Sikker jobb analyse - Alle bransjer
 • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering biologisk smittefare
 • Last ned grønn Risikovurdering mal: Bygg og anlegg
 • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering: Hånd-arm vibrasjoner
 • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering: Manuelt arbeid
 • Last ned grønn Risikovurdering av kjemikalier
 • Last ned grønn Kriterietabell for vurdering av kjemisk helsefare
 • Last ned grønn Risikovurdering av HMS forhold - stor risikomatrise
 • Last ned grønn Risikodiagram med fargeskala
 • Last ned grønn Kartlegging av verktøy som gir mekaniske vibrasjoner
 • Last ned grønn Eksempel: Kartlegging og risikovurdering
 • Last ned grønn Eksempel: Handlingsplan etter utført risikovurdering
 • Last ned grønn Handlingsplan etter utført risikovurdering
 • Last ned grønn Eksempel med risikodiagram med fargeskala
 • pdf icon Presentasjon: Kartlegging og risikovurdering