I henhold til Arbeidsmiljøloven skal du som arbeidsgiver kartlegge og risikovurdere biologisk smittefare. Det skal videre etableres nødvendige rutiner og anskaffes utstyr for å hindre eller motvirke helseskader som følge av biologisk eksponering. Dette innebærer at de ansatte skal sikres opplæring innen hygiene og smittevern dersom forholdene tilsier dette.

 

Hygiene kommer fra det greske ordet hygieia, som betyr sunnhet. På arbeidsplassen benytter vi begrepet hygiene om de tiltak som vi iverksetter for å fremme og bevare helsen for å forebygge sykdom.

Å sørge for god hygiene handler om å forsikre og forebygge at potensielle smittestoffer sprer seg unødvendig.

Skjermbilde 2020-03-04 kl. 19.32.46

Smittespredning

For å forstå hvordan smitte skjer og hva vi kan gjøre for å forebygge smittespredning, så er det viktig å kjenne til hvilke 4 faktorer som er nødvendige for at smittespredning forekommer.

 1. Det må være et smittestoff (f.eks bakterie/virus etc.)
 2. Det må foreligge en smittekilde. En smittekilde kan være en kollega
 3. Smittemåte. Er hvordan smitte overføres
 4. Kan være deg som arbeidsgiver/kollega

Smittestoffer er en mikroorganisme eller ofte også kalt mikrobe. Dette kan være bakterier, virus, sopp eller protozer som kan overføres til oss mennesker. Protozer er mikroorganismer som ofte er knyttet til fuktig miljø og lever i vann, fuktig jord eller som parasitter i dyr eller mennesker.

 

Smittevei

En smittevei er den veien et smittestoff beveger seg fra smittekilden til det blir overført til et mottagelig individ. Smittemåtene kan kategoriseres inn i følgende smitteveier:

 1. Direkte kontaktsmitte f.eks gjennom håndtrykk
 2. Indirekte kontaktsmitte skjer ofte gjennom kontaktsmitte via et mellomledd som f.eks en gjenstand
 3. Den mest vanlige formen er dråpesmitte mellom personer, som f.eks hoster
 4. Smitte gjennom tarm og munn (fekal-oral smitte). Smittestoff kan komme over i vann eller matveier.
 5. Dette kan forekomme ved f.eks stikk fra en infisert spiss gjenstand.
 6. Insektsmitte, ved f.eks gjennom flått

 

I oss mennesker er det utviklet et godt forsvarssystem mot mikroorganismer. Dette forsvaret kaller vi immunsystemet.

For å styrke motstandskraften, vil det ofte kunne benyttes vaksinasjoner.

 

Relevante linker

 

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste vil ha mulighet å informere hvilke vaksiner, som vil kunne forebygge biologisk smittefare.

 

God hygiene

De fleste av mikroorganismene blir fjernet ved å ha fokus på god hygiene gjennom renhold, desinfeksjon og ved behov sterilisering.  Risikoen for smitte øker ofte der mange mennesker oppholder seg samtidig.

Kåre Hoster

Arbeidsklær som kan ha blitt biologisk smitte, skal ikke medbringes hjem. Her bør du som arbeidsgiver etablere gode rutiner for håndtering av mottak og vask. Det er dermed viktig å kjøpe inn arbeidsklær som tåler 85 grader vask dersom det er fare for overføring av smittestoff. Det finnes også alternativer ved vask der det benyttes spesielle kjemikalier. Du vil kunne finne en oversikt over disse på norske vaskeriers kvalitetstilsyn

håndvask2 komp

Som arbeidsgiver bør du dermed sørge for gode rutiner på hvordan smitte kan forebygges på arbeidsplassen. Generell veiledning vil være å sørge for godt renhold, tilrettelegge og informere om viktigheten av god håndvask og at ansatte holder avstand i perioder med f.eks influensa. Åpent kontorlandskap, små møtelokaler og kantine kan gi økt risiko for smitte dersom forhåndsregler ikke blir tatt.

 

Trenger du bistand i å gjennomføre en kartlegging og risikovurdering av biologisk smittefare, kan du kontakte representanter i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste.


Ofte stilte spørsmål

Beskytter engangshansker mot smitte?

Engangshansker gir ingen total beskyttelse mot smitte. Latekshansker er mer elastiske og mindre utsatt for skade og lekkasjer under bruk enn nitrilhansker og vinyl. Latekshansker anbefales som standard førstevalg i helsevesenet. Nitrilhansker kan brukes av personer med dokumentert lateksallergi. 

 

Dersom du skal være mer sikret for biologisk smitte, så anbefales det smitte innen NS-EN ISO 374-serien. Dette er vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. Disse standardene hører inn under regelverket for personlig verneutstyr og har også krav til måling av molekylær gjennomtrengning av kjemikalier. Det er anbefalt at du rådfører deg med en yrkeshygieniker i Grønn Jobb bedriftshelsetjeneste dersom du er usikker på hvilke du bør velge på din arbeidsplass.

Hva er blandingsforholdet av vann og klorin dersom jeg ønsker å desinfisere virus på flater?

Vanlig husholdningsklor inneholder ca 4% aktivt klor (natriumhypokloritt). Blandingsforholdet bør dermed være 1 dl klorin i 3,9 liter vann

 

Dersom blandingsforholdet er 5% aktivt klor, blir det 1 dl klorin på 5 liter vann.

Les mer her


Skjemaer og maler


Logg inn
eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

   • Last ned grønn Sjekkliste smittevern og hygiene for restaurant og serveringsbransjen
   • Last ned grønn 5 tips for å forebygge smitte
   • Last ned grønn Plakat håndhygiene
   • Last ned grønn Informasjon om influensavaksine
   • pdf icon Presentasjon: Biologisk smittefare og hygiene
   • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering – biologisk smittefare