Logg inn eller få brukertilgang for å se hele temasider

 

Ansvaret for det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet er et lederansvar på alle nivåer. Ansatte plikter å medvirke når arbeidsgiver iverksetter tiltak for å skape et trygt og fullt forsvarlig arbeidsmiljø i henhold til Arbeidsmiljølovens formål i kapittel 1.

 

Det er arbeidsgiver som skal sørge for at bestemmelsene gitt og i medhold av HMS lovgivning blir fulgt.  For at arbeidsgiver skal forstå sitt ansvar, har arbeidsgiver en plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen er personlig og kan ikke delegeres. Grønn Jobb gjennomfører både fysiske kurs, webinar og e-læring, der du som arbeidsgiver kan få nødvendig kompetanse.

Ta kontakt

 

Organisasjonskultur

Å integrere arbeidsmiljøarbeidet i virksomhetens organisasjonskultur er en viktig forutsetning for et vellykket arbeidsmiljøarbeid.

Ansatte som leder eller kontrollerer andre arbeidstakere har også et særlig ansvar for å påse at hensynet til helse og sikkerhet blir ivaretatt i det arbeidet som hører inn i vedkommende ansvarsområde.

 


Ofte stilte spørsmål

Kan jeg som daglig leder delegere HMS arbeidet i min virksomhet?

Ja, du kan delegere deler av HMS-arbeidet, men det er alltid du som daglig leder, som  skal sørge for at bestemmelsene gitt og i medhold av HMS lovgivning blir fulgt. Arbeidsgivers plikter er straffe sanksjonert.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 

  • Last ned grønn Enkelt organisasjonskart