Logg inn eller få brukertilgang for å se hele temasider

Ergonomi er tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. Gjennom god ergonomi kan arbeidsgiver og arbeidstaker jobbe forebyggende for å redusere sykdom og belastningslidelser.

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til fravær i arbeidslivet. Ved å ha fokus på god ergonomi, så kan bedriften spare utgifter ved sykefravær og arbeidstaker reduserer risiko for muskel- og skjelettplager.

 

smerter-i-ledd-ved-dataskjerm

 

Muskel- og skjelettplager oppstår når kroppen vår belastes med mer enn det kroppen tåler. Både belastningstype, mengde og individuelle forskjeller har betydning for risikoen for plager og/eller skader i muskel- og skjelettapparatet.

 

Regelverk om ergonomi på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven og arbeidsforskriftene gir en generell beskrivelse på hva som er viktig, for å etablere god ergonomi på arbeidsplassen, via utforming, arbeidsutstyr og arbeidsoppgaver.


Ofte stilte spørsmål

Jeg har aldri hatt plager tidligere, hvorfor skal jeg begynne å tenke ergonomi nå?

For å unngå å få belastningsplager eller sykdommer pga jobb i fremtiden også. Det er lettere å forebygge enn å reparere. Når overbelastningen først har skjedd skaper det negative konsekvenser for både ansatt og arbeidsgiver.

 

I tillegg til redusert arbeidseffektivitet og tid til tilrettelegging og oppfølging, vil det skape plager for den ansatte. Er den ansatte heldig, kan plagene være raskt forbigående.

 

Dessverre ser vi også tilfeller der plagene ikke går over, der ansatte må bytte jobb eller ikke klarer å komme tilbake til arbeidslivet. Som sag, det er enklere å forebygge enn å reparere, og det er ofte mange små justeringer som kan gjøres. 

Må man løfte med rett rygg?

Nei. De siste årene har flere forskningsresultater vist til at det verken er farlig å løfte med ryggen, at du må ha rett ryggen i løftet eller at man bør løfte med bena fremfor ryggen i løft fra lav høyde.

 

De anbefales å løfte slik det føles riktig for deg. Og de som allerede har plager i rygg, vil ofte merke hva som kjennes naturlig og ikke i et løft. Forsøk likevel og unngå at du i ryggløftet samtidig gjør vridninger i ryggen, det har vist seg å sette ryggen i en mer sårbar posisjon.

 

Det du bør være oppmerksomme på er om løftet er over anbefalt vektgrense, om den totale vekten på det du løfter i løpet av en arbeidsdag er over anbefalt grense, eller om løftene gjennomføres for hyppig, ensformig, tempostyrt osv. Slik som beskrevet under manuelt arbeid i artikkelen.

Det koster for mye å gjøre de endringene som må til, for å redusere den ergonomiske belastningen.

Det kan være bedriftsøkonomisk å gjøre gode ergonomiske investeringer. Sett opp en langsiktig plan for tiltak.

 

Se på hvilke tiltak som kan gjøres nå, og hva som man kan gjøre etter hvert. I 2015 viste Sintef til at èn ukes sykefravær kostet i gjennomsnitt 14900 kr i ekstraomkostninger, dvs at produksjonstap, vikar, overtid osv kommer i tillegg.


Skjemaer og maler


Logg inn
eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

  • Last ned grønn Arbeidstilsynets vurderingsmodeller