Logg inn eller få brukertilgang for å se hele temasider

 

Som arbeidsgiver har du en plikt til å kontrollere at det systematiske HMS arbeidet virker. Et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid har som oppgave å avdekke avvik og se etter forbedringstiltak, slik at du som arbeidsgiver kan iverksette relevante tiltak.

Dette er tydeliggjort i Arbeidsmiljøloven §3-1 og Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid kap. 5. Ansatte har i tillegg til sin medvirkningsplikt jf. Arbeidsmiljøloven §2-3, plikt til å melde fra om feil eller mangler og gjerne komme med forslag til forbedringer.

 

Behandling av avvik og forbedringspunkter er et viktig verktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid i virksomheten og rette opp feil, mangler og eventuelle brudd på lovkrav.

Typer avvik


Det vil være mulig å dele opp i ulike avvik i din virksomhet, dette kan f.eks være:

 1. Lov-relaterte avvik
 2. Prosedyre-relaterte avvik
 3. Hvor vårt omdømme kan bli/er blitt skadelidende
 4. Enhver form for personskade
 5. Traumatiske hendelser
 6. Kriminelle handlinger. Skal også politianmeldes.
 7. Branntilløp/brann
 8. Nestenulykker
 9. Brudd på personvernsbestemmelsene (GDPR)

 


Ofte stilte spørsmål

Er jeg pålagt å melde avvik?

Ja, i henhold til Arbeidsmiljøloven kap. 2-3 er du pålagt straks å underrette arbeidsgiver og verneombud når du blir gjort oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse.


Skjemaer og maler

 

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

 • Last ned grønn Avviksskjema (dokument)
 • pdf icon Avviksskjema (PDF)
 • Last ned grønn Rutine for melding av avvik