Logg inn eller få brukertilgang for å se hele temasider

 

Arbeidsmiljøutvalget skal ifølge Arbeidsmiljøloven bidra til å gjennomføre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten, delta i planlegging og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

 

Alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg. Hvis en av partene krever det, skal også virksomheter mellom 20 og 50 ansatte ha AMU. Arbeidstilsynet kan også bestemme at det skal være AMU i en virksomhet.

 

play video icon Video hentet fra videoserien Introduksjon i HMS: Arbeidsmiljøutvalg (1:16)

 

 

Utvalgets sammensetning

Arbeidsgiver og arbeidstakere skal være representert med like mange representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være representert. Utvalget skal ha minimum fire medlemmer, men bør ikke bestå av flere enn åtte personer. Hvis det er uenighet mellom partene, er det arbeidsgiver som bestemmer antallet.

 

Her finner du lover og forskrifter


Ofte stilte spørsmål

Må alle virksomheter ha et arbeidsmiljøutvalg?

Hovedregelen er at det skal arbeidsmiljøutvalg (AMU) i alle virksomheter der det til vanlig er over 50 ansatte. Når det er mellom 20 og 50 ansatte, kan en av partene kreve utvalg, mens Arbeidstilsynet kan pålegge at det opprettes utvalg også i virksomheter med færre ansatte.


Skjemaer og maler

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

  • Last ned grønn Hvem skal representere arbeidstakerne – valgordninger AMU
  • Last ned grønn Sjekkliste AMU
  • Last ned grønn Avtale om kortere opplæringstid for AMU medlemmer
  • Last ned grønn Eksempel på saksinnmelding til Arbeidsmiljøutvalget
  • Last ned grønn Arbeidsmiljøutvalgets funksjon
  • Last ned grønn Utkast mal møtereferat-møteinnkalling AMU
  • pdf icon Presentasjon: Arbeidsmiljøutvalg AMU