Logg inn eller få brukertilgang for å se hele temasider

 

Som arbeidsgiver har du en mulighet å forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk. Størstedelen av den voksne befolkningen er i arbeid. Nye mennesker møtes og nye kulturer dannes, som igjen påvirker vår atferd. Alle virksomheter har sin egen kultur med felles verdier som bidrar til å oppnå virksomhetsmålene. Videre har de sine egne sosiale normer som avgjør hvilke holdninger og atferd som er akseptable og hvilke som er uakseptable.

 

Gjennom bl.a. Arbeidsmiljøloven har vi et rammeverk som beskriver klare roller og regler. Arbeidsmiljøloven skal sikre et godt og helsefremmende arbeidsmiljø som gir trygghet i ansettelsesforholdet.

 

Policy for rusmiddelbruk og spill 

Å utforme en policy for rusmiddelbruk og spill som er kjent hos alle ansatte, er det viktigste virksomheten kan gjøre for å forebygge problemer. Rus-  og spill problematikk er ikke bare knyttet til enkeltpersoner, men like mye til virksomhetens kultur og omdømme. En konstruktiv alkoholkultur der både de positive og negative sidene ved alkoholbruk anerkjennes, kan være et bevisstgjørende og helsefremmende bidrag til virksomhetens arbeidsmiljø. Et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø fører til bedre prestasjoner.

 

Alkoholrelatert fravær

 

 

Her finner du lover og forskrifter


Ofte stilte spørsmål

Jeg har en ansatt, som jeg mistenker har et alkoholproblem. Hvordan skal jeg gå frem?

En av de viktigste hjelpemidlene du som arbeidsgiver har, er samtalen med ansatte. Det er et lederansvar å ta tak i adferd som gir grunn til bekymring eller mistanke om et mulig rusmiddelproblem.

 

Ved å snakke med den ansatte på et tidlig tidspunkt, stille krav og tilby hjelp og støtte kan du gi den ansatte en mulighet til å stoppe en uheldig utvikling. Du kan også spørre AKAN kontakt i Grønn Jobb bedriftshelsetjeneste om bistand med å gjennomføre «den nødvendige samtalen»


Skjemaer og maler

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

  • Last ned grønn Advarsel for brudd på AKAN-policy: Ditt firmanavn AS
  • Last ned grønn Policy for rusmiddelbruk og spill: Ditt firmanavn AS
  • Last ned grønn Advarsel - brudd på AKAN-avtale
  • Last ned grønn Individuell Akan-avtale: Ditt firmanavn AS
  • Last ned grønn Forslag til Handlingsplan for Akan-arbeidet i Ditt Firmanavn AS
  • Last ned grønn Momentliste - AKAN avtale ved Ditt firmanavn AS
  • pdf icon Presentasjon: Rus- og spilleavhengighet