Her finner du temasider, videoer, artikler, svar og skjemaer om HMS og arbeidsmiljø.

Videoer og kurs

Videoserie

Introduksjon til HMS

Personal ikon  Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver

clock icon  2-5 min. per video      Play video ikon   15+ videoer

Videoserie

Månedens mening

Personal ikon  Flere arrangører     Play video ikon  15+ videoer

clock icon  5-10 min. per episode

Webinar

Svar på ofte stilte spørsmål fra bedrifter

Personal ikon   Flere arrangører      Calendar Green   7. april 2020

clock icon   1 time

Videobasert kurs

HMS-kurs for ledere

Personal ikon   Peter Sund, HMS-verneingeniør

clock icon   6 timer

Videobasert kurs

Verneombudskurs

Personal ikon   Peter Sund, HMS-verneingeniør

clock icon   25 timer

 

Skjemaer og vedlegg

Logg inn eller få brukertilgang for å laste ned vedlegg

  • Lover og forskrifter

  • Last ned grønn Lover og forskrifter - Generell
  • Last ned grønn Lover og forskrifter - Bygg og anlegg
  • Last ned grønn Forskrift om utførelse av arbeid - februar 2017
  • Last ned grønn Forskrift om tiltaks- og grenseverdier - februar 2017
  • Last ned grønn Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning - februar 2017
  • Last ned grønn Arbeidsplassforskriften - april 2017


  • Systematisk HMS-arbeid

  • Last ned grønn Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell
  • Last ned grønn Internkontrollforskriften
  • Last ned grønn HMS kalender Mal
  • Last ned grønn Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)


  • HMS-organisasjonen

  • Last ned grønn Opplæring av ansatte: ditt firma
  • Last ned grønn Dokumentert opplæring: ditt firma

   

  • Kartlegging  og risikovurdering

  • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering - vold og trusler
  • Last ned grønn Sikker jobb analyse - Alle bransjer
  • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering biologisk smittefare
  • Last ned grønn Risikovurdering mal: Bygg og anlegg
  • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering: Hånd-arm vibrasjoner
  • Last ned grønn Eksempel: Kartlegging og risikovurdering
  • Last ned grønn Eksempel: Handlingsplan etter utført risikovurdering
  • Last ned grønn Handlingsplan etter utført risikovurdering
  • Last ned grønn Eksempel med risikodiagram med fargeskala
  • pdf icon Presentasjon: Kartlegging og risikovurdering
  • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering: Manuelt arbeid
  • Last ned grønn Risikovurdering av kjemikalier
  • Last ned grønn Kriterietabell for vurdering av kjemisk helsefare
  • Last ned grønn Risikovurdering av HMS forhold - stor risikomatrise
  • Last ned grønn Risikodiagram med fargeskala
  • Last ned grønn Kartlegging av verktøy som gir mekaniske vibrasjoner

   

  • Avvik og forbedringer

  • Last ned grønn Avviksskjema (dokument)
  • pdf icon Avviksskjema (PDF)
  • Last ned grønn Rutine for melding av avvik

   

  • Vernerunde

  • Last ned grønn Vernerunde: Enkel
  • Last ned grønn Vernerunde: Utvidet
  • Last ned grønn Vernerunde: Kjøretøy
  • Last ned grønn Elektronisk vernerundeskjema: Bygg- og anlegg
  • Last ned grønn Vernerunde: Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • pdf icon Presentasjon: Vernerunde


  • Verneombud

  • Last ned grønn Eksempel: Valg av verneombud
  • Last ned grønn Prosedyre verneombud: ditt firmanavn
  • Last ned grønn Forsvarlighetsvurdering: kortere opplæringstid kurs
  • Last ned grønn Avtale om alternativ ordning verneombud

   

  • Opplæring

  • Last ned grønn Opplæring av ansatte: ditt firma
  • Last ned grønn Dokumentert opplæring: ditt firma
  • Last ned grønn Dokumentert opplæring – bruk av bakløfter på lastebil

   

  • AKAN (rus- og spilleavhengighet)
  • Last ned grønn Advarsel for brudd på AKAN-policy: Ditt firmanavn AS
  • Last ned grønn Policy for rusmiddelbruk og spill: Ditt firmanavn AS
  • Last ned grønn Advarsel - brudd på AKAN-avtale
  • Last ned grønn Individuell AKAN-avtale: Ditt firmanavn AS
  • Last ned grønn Forslag til Handlingsplan for Akan-arbeidet i Ditt Firmanavn
  • Last ned grønn Momentliste - AKAN avtale ved Ditt firmanavn AS
  • pdf icon Presentasjon: Rus- og spilleavhengighet


  • Arbeidsmiljøutvalg

  • Last ned grønn Sjekkliste AMU
  • Last ned grønn Hvem skal representere arbeidstakerne – valgordninger AMU
  • Last ned grønn Avtale om kortere opplæringstid for AMU medlemmer
  • Last ned grønn Eksempel på saksinnmelding til Arbeidsmiljøutvalget
  • Last ned grønn Arbeidsmiljøutvalgets funksjon
  • Last ned grønn Utkast mal møtereferat-møteinnkalling AMU
  • pdf icon Presentasjon: Arbeidsmiljøutvalg AMU

   

  • Hygiene og smittevern

  • Last ned grønn Sjekkliste smittevern og hygiene for restaurant og serveringsbransjen
  • Last ned grønn 5 tips for å forebygge smitte
  • Last ned grønn Plakat håndhygiene
  • Last ned grønn Informasjon om influensavaksine
  • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering – biologisk smittefare
  • pdf icon Presentasjon: Biologisk smittefare og hygiene

   

  • Internkontroll elsikkerhet

  • Last ned grønn Internkontroll Elsikkerhet - Ditt firmanavn
  • Last ned grønn Oversikt utstyr: Elektromedisinsk utstyr
  • Last ned grønn Risikovurdering: Elsikkerhet - Ditt firmanavn

   

  • Organisatorisk arbeidsmiljø

  • pdf icon Presentasjon: Stress

   

  • Psykososialt arbeidsmiljø

  • pdf icon Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell

   

  • Revisjon av HMS-arbeidet

  • Last ned grønn Forenklet gjennomgang av HMS-systemet: ditt firma
  • Last ned grønn Eksempel: Revisjonsplan
  • Last ned grønn Rutinemal: Intern revisjon
  • Last ned grønn Sjekkliste: Revisjon
  • Last ned grønn Mal: revisjonsrapport
  • Last ned grønn Presentasjonsmal til bruk i åpningsmøte - internrevisjon
  • Last ned grønn Presentasjonsmal til bruk i avslutningsmøte - internrevisjon

   

  • Beredskap

  • Last ned grønn Varslingsplan ved ulykke på prosjekt
  • Last ned grønn Beredskapsplan ved brann i lokaler
  • Last ned grønn Instruks førstehjelp

   

  • Ergonomi

  • Last ned grønn Arbeidstilsynets vurderingsmodeller

   

  • Yrkes- og reisevaksinasjon

  • Last ned grønn Kartlegging og risikovurdering – biologisk smittefare

   

 • Varsling

 • Last ned grønn Skjema for varsling av kritikkverdige forhold
 • Last ned grønn Rutine for varsling etter Arbeidsmiljøloven kap 2
 • Last ned grønn Varsling - verdier og vern
 •