eller få tilgang for å se alt innhold

Vaksiner er lagd for å beskytte oss mot virus eller bakterier som gjør oss syke. Ulike vaksiner har ulik virkemekanisme noe som gir ulike egenskaper ved vaksinen (varighet av beskyttelse, antall vaksinasjoner for å oppnå immunitet, ulik effektivitet osv). Det vil også kunne gi ulik forekomst av bivirkninger ved vaksinasjon. Formålet for vaksinene er i de fleste tilfeller å hindre at den ansatte blir syk av biologiske faktorer.

Relaterte artikler

Ofte stilte spørsmål

Ingen resultater funnet.

Maler

Ingen resultater funnet.