eller få tilgang for å se alt innhold

Alle virksomheter skal i henhold til Forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid kartlegge farer og på bakgrunn av dette vurdere risiko og etablere planer og beredskap for å redusere risikoforholdene. Det  er daglig leder som har ansvaret for at det er etablert tiltak for ivareta sikkerhet og beredskap på arbeidsplassen.

Relaterte artikler

Ofte stilte spørsmål

Ingen resultater funnet.

Maler

Ingen resultater funnet.