eller få tilgang for å se alt innhold

Etter Folketrygdloven §8-4 er retten til sykepenger gitt at vedkommende er «arbeidsufør på grunn av funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade». Det fremgår videre av lovteksten av arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer eller tilsvarende, ikke gir rett til sykepenger.

Relaterte artikler

Ofte stilte spørsmål

Ingen resultater funnet.

Maler

Ingen resultater funnet.