eller få tilgang for å se alt innhold

Utgangspunktet for mange avgjørelser som treffes i en bedrift, er at de tas av arbeidsgiveren. Det er arbeidsgiver som har styringsretten. Det er derimot i flere lover, som bl.a. Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven gitt bestemmelser som gir rett til informasjon og drøfting for arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte eller ansatt representanter.

Relaterte artikler

Ofte stilte spørsmål

Ingen resultater funnet.

Maler

Ingen resultater funnet.