eller få tilgang for å se alt innhold

Ved industriell virksomhet og ved handels- og kontorvirksomhet, som sysselsetter mer enn 10 arbeidstakere, skal det for de arbeidstakerne som ikke har en ledende eller kontrollerende stilling, være et arbeidsreglement. Reglementet må ikke inneholde bestemmelser som er i strid med loven.

Relaterte artikler

Ofte stilte spørsmål

Ingen resultater funnet.

Maler

Ingen resultater funnet.