Arbeidstid

eller få tilgang for å se alt innhold

Regler rundt arbeidstid finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 10 og i eventuelle tariffavtaler bedriften er pliktig til å følge eller er bundet opp av. Med arbeidstid menes tiden den ansatte står til disposisjon til arbeidsgiver.

Ofte stilte spørsmål